Ime podjetja
ČEPIN trgovina in storitve d.o.o.
Sedež podjetja
Celjska cesta 49
3212 Vojnik
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 828 01 63
Faks:
+386 3 828 01 65
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: