Ime podjetja
Avtostoritve Čepin Janko s.p.
Sedež podjetja
Pot v Lešje 1
SI-3212 Vojnik
Pravna oblika
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: